Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=bg
Физика в училище - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help


Domino Czech Republic

Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод:
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
За да избегнете повтарящи се въпроси:
1. Можете да създавате видеоклипове от моите анимации и да ги поставяте, например в youtube.
2. Можете също така да направите скрийншотове от моите анимации и да ги използвате.

Start Domino Czech Republic
I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 19-06-30
2
2. Отправна система
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
3
3. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
4
4. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
6
6. Движение
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
7
7. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 20-11-19
8
8. Центробежни Регулатор
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
9
9. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
10
10. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
11
11. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
12
12. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
13
13. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
14
14. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 20-12-23
15
15. Асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
16
16. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
17
17. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
18
18. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
19
19. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
20
20. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 19-04-07
21
21. Масов инерционен момент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
22
22. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
23
23. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
24
24. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 20-08-23
25
25. Хидростатично налягане
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
26
26. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
27
27. Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
28
28. Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 20-07-31
29
29. Хидростатичен парадокс
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
30
30. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
31
31. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 21-08-15
32
32. Ктесибий - пожар
Предложи по-добър превод
Start 19-08-30
33
33. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
34
34. Хидравличен повдигач
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
35
35. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 19-03-26
36
36. Подемна сила
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
37
37. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
38
38. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
39
39. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
40
40. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
41
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
42
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
43
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
44
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
45
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
46
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
47
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
48
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
49
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
50
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
51
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
52
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
53
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
54
14. Свободно падане - експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
55
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
56
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
57
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
58
18. Тяло хвърлено под ъгъл - граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
59
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
60
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 21-02-20
61
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
62
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
63
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
64
24. Трети закон на Кеплер - вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
65
25. Трети закон на Кеплер - външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
66
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
67
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
68
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
69
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 21-05-06
70
30. Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
71
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
72
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 20-05-05
73
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
74
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
75
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 19-05-17
76
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
77
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
78
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
79
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 20-05-05
80
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
81
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 21-04-22
82
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 20-09-25
83
13. Математичното махало - Нокът
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
84
14. Математичното махало - Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
85
15. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
86
16. Хармоничен осцилатор - Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
87
17. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
88
18. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
89
19. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
90
20. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
91
21. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
92
22. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 20-05-05
93
23. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 20-02-04
94
24. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
95
25. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
96
26. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 19-05-30
97
27. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
98
28. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
99
29. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
100
30. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
101
31. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
102
32. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
103
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
104
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 19-12-22
105
3. Взаимодействие между атомите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
106
4. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
107
5. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
108
6. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
109
7. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 21-02-24
110
8. Калориметър
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
111
9. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
112
10. Предаване на топлина - конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
113
11. Предаване на топлина - радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
114
12. Предаване на топлина - проводимост
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
115
13. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
116
14. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
117
15. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
118
16. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-05-09
119
17. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
120
18. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
121
19. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
122
20. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
123
21. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
124
22. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
125
23. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
126
24. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
127
25. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
128
26. Сапунен мехур - експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
129
27. Температура на кипене - Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
130
28. Температура на кипене - Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
131
29. Атмосферно налягане - Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
132
30. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
133
31. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
134
32. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
135
33. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-05-21
136
1. Машина на Уимшърст
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
137
2. Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
138
3. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
139
4. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
140
5. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 20-03-05
141
1. Електричен ток, напрежение и съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
142
2. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 19-11-17
143
3. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
144
4. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 21-05-06
145
5. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
146
6. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 19-11-18
147
7. Температурен коефициент съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
148
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
149
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
150
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
151
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
152
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
153
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
154
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 21-06-22
155
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
156
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
157
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
158
1. Йонизация - зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
159
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
160
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
161
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
162
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
163
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
164
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
165
8. Тръба на Крук - Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
166
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
167
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
168
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
169
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
170
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
171
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
172
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
173
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 21-04-21
174
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 20-10-14
175
5. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
176
6. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
177
7. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
178
8. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
179
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
180
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 20-04-08
181
3. Трансформатор
Предложи по-добър превод
Start 19-09-29
182
4. Токове на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 20-03-14
183
5. Прости променливотокови вериги
Предложи по-добър превод
Start 20-03-19
184
6. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 20-03-19
185
7. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 20-09-20
186
8. Колебателният контур
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
187
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
188
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
189
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
190
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
191
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
192
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 21-03-17
193
7. Фокус
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
194
8. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
195
9. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
196
10. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
197
11. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
198
12. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
199
13. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
200
14. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
201
15. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
202
16. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
203
17. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
204
18. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
205
19. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
206
20. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
207
21. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
208
22. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
209
23. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
210
24. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
211
25. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
212
26. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
213
27. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
214
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
215
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
216
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
217
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
218
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
219
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
220
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
221
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
222
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
223
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
224
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
225
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
226
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
227
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 20-05-04
228
2. Пи
Предложи по-добър превод
Start 19-04-08
229
3. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
230
4. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
231
5. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
Start 20-05-05
232
6. Иглата на Буфон
Предложи по-добър превод
Start 19-11-14
233
7. Механизма на Галтън
Предложи по-добър превод
Start 20-04-14
234
8. Лист на Мьобиус
Предложи по-добър превод
Start 20-12-07
235
9. Платоново тяло
Предложи по-добър превод
Start 20-07-07
236
10. Гръцка азбука
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
237
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-01
238
2. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод