Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=no
Fysikk på skolen - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help


Domino Czech Republic

Foresla en bedre oversettelse Foresla en bedre oversettelse:
Lag en annen sprakversjon Lag en annen sprakversjon:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
For å unngå gjentatte spørsmål:
1. Du kan lage videoer fra animasjonene mine og plassere dem, for eksempel på youtube.
2. Du kan også lage skjermbilder av animasjonene mine og bruke dem.

Start Domino Czech Republic
I. Mekanikk Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referansesystem
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Skyvelære
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Bevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Sirkelbevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-11-19
8
8. Sentrifugalregulator
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-16
9
9. Talje
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-09
10
10. Taljer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
11
11. Vektstang
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
12
12. Newtons første lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
13
13. Newtons andre lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-27
14
14. Newtons tredje lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-12-23
15
15. Heis
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Arbeid
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
17
17. Elastisk kollisjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
18
18. Uelastisk kollisjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-16
19
19. Energiprinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-24
20
20. Maxwells pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-07
21
21. Treghetsmoment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
22
22. Friksjon og luftmotstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
23
23. Newtons vugge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-11
24
24. Arkimedes' prinsipp
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-08-23
25
25. Hydrostatisk trykk
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-24
26
26. Kartesisk dykkar
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-31
27
27. Vaterpass
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-16
28
28. Kommuniserende rør
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-07-31
29
29. Hydrostatisk paradoks
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
30
30. Trykk
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
31
31. Pumpe
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-08-15
32
32. Ktesibios - brannbil
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-08-30
33
33. Pascal lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-02
34
34. Hydraulisk løfter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-21
35
35. Bernoulli-prinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-26
36
36. Løft
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-03
37
37. Massesentrum
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-08-03
38
38. Mekanisk likevekt 1
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-14
39
39. Mekanisk likevekt 2
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-07
40
40. Mekanisk likevekt 3
Foresla en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
41
1. Newtons tyngdelov
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
42
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
43
3. Gravitasjonsfelt
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
44
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
45
5. Geografiske koordinater
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
46
6. Tyngdens akselerasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-07
47
7. Foucaults pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-01-04
48
8. Vektløshet
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
49
9. Super heis
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
10. Fritt fall
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
51
11. Fallrør for vakuum
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
53
13. Horisontal kast
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
54
14. Fritt fall eksperiment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
55
15. Vanntrykk og vannfart
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
56
16. Vertikal kast
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
57
17. Prosjektil-bevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
58
18. Prosjektil-bevegelse - granat
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-27
59
19. Baner
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
60
20. Newtons kanon
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-02-20
61
21. Geostasjonær satellitt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-08
62
22. Keplers 1. lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
63
23. Keplers 2. lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-10-01
64
24. Keplers 3. lov - indre planetene
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-02
65
25. Keplers 3. lov - ytre planetene
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-02
66
26. Solsystemet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-05
67
27. Månefase
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-02
68
28. Stjernebilde
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-14
69
29. Keplers lover
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-05-06
70
30. Hertzsprung-Russell-diagram
Foresla en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-18
71
1. Oscillatorer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-06
72
2. Sirkelbevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
73
3. Mekaniske svingninger
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
74
4. Superposisjonsprinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
75
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-17
76
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
77
7. Fase
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
78
8. Firkantbølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
79
9. Lissajous-kurven
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
80
10. Dempete svingninger
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
81
11. Tvungen svingning
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-04-22
82
12. Pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-09-25
83
13. Pendel - Spiker
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-02
84
14. Pendel - Helikopter
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-29
85
15. Harmonisk oscillator
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
86
16. Harmonisk oscillator - Helikopter
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-19
87
17. Koblede oscillatorer
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
88
18. Refleksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
89
19. Refraksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-27
90
20. Refleksjon av bølger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
91
21. Stående bølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-30
92
22. Resonans
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
93
23. Lydens hastighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-02-04
94
24. Dopplereffekt
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
95
25. Sjokkbølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-01
96
26. Huggens-Fresnel prinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-30
97
27. Bølge pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
98
28. Stående bølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
99
29. Galileos pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
100
30. Bølgemaskin tversbølger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
101
31. Bølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-30
102
32. Lyd
Foresla en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-10
103
1. Brownsk bevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-10
104
2. Diffusjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-12-22
105
3. Atomære vekselvirkninger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
106
4. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-05
107
5. Galileo-thermometer
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
108
6. Temperaturskala
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
109
7. Varmens mekaniske ekvivalent
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-02-24
110
8. Kalorimeter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-10
111
9. Indre energi
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-12
112
10. Varmeoverføring - konveksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
113
11. Varmeoverføring - stråling
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-12
114
12. Varmeoverføring - varmeledning
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
115
13. Isotermprosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-14
116
14. Isobar prosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-16
117
15. Isokor prosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
118
16. Adiabatisk prosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-09
119
17. Carnotprosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-08-02
120
18. Damplokomotiv
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-13
121
19. Totaktsmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-13
122
20. Firetaktsmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
123
21. Dieselmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
124
22. Wankelmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
125
23. Perpetuum mobile
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
126
24. Drikkefugl
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
127
25. Kjøleskap
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
128
26. Kapillaritet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
129
27. Kokepunkt - Atmosfærisk trykk
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
130
28. Kokepunkt - Høgde over havet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
131
29. Atmosfærisk trykk - Høgde over havet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
132
30. Jordens atmosfære
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
133
31. Absolutt luftfuktighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
134
32. Relativ luftfuktighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
135
33. Duggpunkt
Foresla en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-21
136
1. Wimshurst Maskin
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-29
137
2. Van de Graaff-generator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
138
3. Elektrisk felt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-24
139
4. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
140
5. Kondensator
Foresla en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-05
141
1. Spenning, strøm og motstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-01
142
2. Elektronisk krets
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-17
143
3. Ohms lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-15
144
4. Indre motstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-05-06
145
5. Kirchhoffs lover
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
146
6. Elektrisk motstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-18
147
7. Temperaturkoeffisient
Foresla en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
148
1. Termistor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
149
2. Photoresistor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-17
150
3. Silisium
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-14
151
4. Rekombinasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-13
152
5. Intrensik halvleder
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-19
153
6. Halvleder
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-03
154
7. Brolikeretter
Foresla en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foresla en bedre oversettelse
Start 21-06-22
155
1. Dissosiasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-06
156
2. Elektrolyse
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
157
3. Blyakkumulator
Foresla en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-26
158
1. Ionisering - tap av elektrisk ladning
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-19
159
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-01
160
3. Spenning/strøm diagram - gassutladning
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
161
4. Lysbue
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-28
162
5. Ruhmkorffs induktor
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-28
163
6. Elektronstråle
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-01
164
7. Oscilloskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-30
165
8. Maltese Cross Tube
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
166
9. Regioner i Crookes rør
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
167
10. Sankt Elms ild
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
168
11. Neonlampe
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-25
169
12. Lysrør
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
170
13. Lynvern beskyttelse
Foresla en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-10
171
1. Magnet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-15
172
2. Ferromagnetisme
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-21
173
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-04-21
174
4. Venstre regel Fleming hånd
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-10-14
175
5. Ampères lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-01
176
6. Elektromagnetisk induksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-11
177
7. Lenz' lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-20
178
8. Teltronrør
Foresla en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-11
179
1. Alternator og dynamo
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-10
180
2. 3-fase generator
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-04-08
181
3. Transformator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-09-29
182
4. Virvelstrøm
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-14
183
5. Vekselstrøm i kondensator og spole
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-19
184
6. RLC-seriekrets
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-19
185
7. RLC-parallellkrets
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-09-20
186
8. Svingekrets
Foresla en bedre oversettelse
XII. Optikk Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
187
1. Prisme
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-21
188
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-24
189
3. Newton's fargehjulet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
190
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
191
5. Speil
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
192
6. Optisk linse
Foresla en bedre oversettelse
Start 21-03-17
193
7. Brennvidde
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
194
8. Konveks linse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
195
9. Konkav linse
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-25
196
10. Optisk defekt i øyet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-24
197
11. Akkommodasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-26
198
12. Lupe
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-25
199
13. Mikroskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-27
200
14. Keplers kikkert
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-27
201
15. Galileo kikkert
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
202
16. Konkave speil
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
203
17. Konveks spejl
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-28
204
18. Newtonsk reflektor teleskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-16
205
19. Lysflux
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
206
20. Lysstyrke
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-16
207
21. Belysningsstyrke
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-14
208
22. Svart legeme
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-02
209
23. Vart legeme - modell
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-19
210
24. Fotoelektrisk effekt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-23
211
25. Elektromagnetiske bølger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-11
212
26. Polariserande filter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
213
27. Røntgenrør
Foresla en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-21
214
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-07
215
2. Tidsdilatasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
216
3. Lengdekontraksjon
Foresla en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-28
217
1. Atom Model
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
218
2. Gullfolieeksperimentet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-07
219
3. Bohrs atommodell
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-10
220
4. Spektroskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-04
221
5. Comptonspredning
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-17
222
6. Franck-Hertz eksperiment
Foresla en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
223
1. Stråling
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
224
2. Radioaktiv nedbrytning
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-12
225
3. Nedbrytningskjeden
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
226
4. Kjernereaksjon
Foresla en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foresla en bedre oversettelse
Start 18-09-16
227
1. Pythagoras’ læresetning
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-04
228
2. Pi
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-08
229
3. Radian
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
230
4. Enhetssirkelen
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-26
231
5. Vektoraddisjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
232
6. Buffons nål
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-14
233
7. Plinko sannsynlighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-04-14
234
8. Möbius’ bånd
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-12-07
235
9. Platonsk legeme
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-07-07
236
10. Det greske alfabetet
Foresla en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
237
1. Lærer fra Moravia
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-01
238
2. Lærer fra Moravia
Foresla en bedre oversettelse