Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=pl
Fyzika pro gymnázia-mechanické kmitání a vlnění
Fizyka w szkole - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help Help Help


Domino Czech Republic

Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie:
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Aby uniknąć powtarzających się pytań:
1. Możesz tworzyć filmy z moich animacji i umieszczać je np. Na youtube.
2. Możesz także robić zrzuty ekranu z moich animacji i używać ich.

Start Nomination for the Albertus Award (ALBERTUS ONCE AGAIN AWARDS TEACHERS OF PHYSICS AND INFORMATICS)
Start Domino Czech Republic
I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-30
2
2. Układ odniesienia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
3
3. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
4
4. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
5
5. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
6
6. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
7
7. Ruch jednostajny po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-11-19
8
8. Regulator odśrodkowy obrotów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
9
9. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
10
10. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
11
11. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
12
12. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
13
13. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
14
14. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-03-26
15
15. Siła bezwładności
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-04-06
16
16. Siła odśrodkowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-04-24
17
17. Efekt Coriolisa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-12-23
18
18. Winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
19
19. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
20
20. Zderzenia sprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
21
21. Zderzenia niesprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
22
22. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
23
23. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-07
24
24. Moment bezwładności
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-01-12
25
25. Tarcie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
26
26. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
27
27. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
28
28. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-08-23
29
29. Ciśnienie hydrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
30
30. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
31
31. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-16
32
32. Naczynia połączone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-07-31
33
33. Paradoks hydrostatyczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
34
34. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
35
35. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-08-15
36
36. Ktesibios - pompa strażacka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-08-30
37
37. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
38
38. Podnośnik hydrauliczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
39
39. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-26
40
40. Siła nośna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
41
41. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
42
42. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
43
43. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
44
44. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
45
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
46
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
47
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
48
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
49
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
50
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
51
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-01-04
52
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
53
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
54
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
55
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
56
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
57
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
58
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
59
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
60
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
61
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
62
18. Rzut ukośny - granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
63
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
64
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-02-20
65
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
66
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
67
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
68
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
69
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
70
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
71
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
72
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
73
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-05-06
74
30. Diagram Hertzsprunga-Russella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
75
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
76
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-05-05
77
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
78
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
79
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-17
80
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
81
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
82
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
83
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-05-05
84
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
85
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-04-22
86
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-09-25
87
13. Wahadło matematyczne - Gwóźdź
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
88
14. Wahadło matematyczne - Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
89
15. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
90
16. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
91
17. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
92
18. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
93
19. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
94
20. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
95
21. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
96
22. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-05-05
97
23. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-02-04
98
24. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
99
25. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
100
26. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-30
101
27. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
102
28. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
103
29. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
104
30. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
105
31. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
106
32. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
107
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
108
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-12-22
109
3. Oddziaływanie atomów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
110
4. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
111
5. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
112
6. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
113
7. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-02-24
114
8. Kalorymetr
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-03-21
115
9. Stan skupienia materii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-03-21
116
10. Stan skupienia materii - woda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
117
11. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
118
12. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
119
13. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
120
14. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
121
15. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
122
16. Przemiana izobaryczna - Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
123
17. Przemiana izochoryczna - Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
124
18. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-09
125
19. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
126
20. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
127
21. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
128
22. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
129
23. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
130
24. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-12-15
131
25. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-12-15
132
26. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
133
27. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-05-07
134
28. Prawo Hooke’a - 1
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-05-19
135
29. Prawo Hooke’a - 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
136
30. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
137
31. Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
138
32. Temperatura wrzenia - Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
139
33. Ciśnienie atmosferyczne - Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
140
34. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
141
35. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
142
36. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
143
37. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-21
144
1. Maszyna Wimshursta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
145
2. Generator Van de Graaffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
146
3. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
147
4. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
148
5. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-03-05
149
1. Napięcie, prąd i rezystancja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
150
2. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-11-17
151
3. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
152
4. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-05-06
153
5. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
154
6. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-11-18
155
7. Temperaturowy współczynnik rezystancji
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
156
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
157
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
158
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
159
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
160
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
161
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
162
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-06-22
163
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
164
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
165
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
166
1. Jonizacja - rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
167
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
168
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
169
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
170
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
171
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
172
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
173
8. Rura Crookesa - krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
174
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
175
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
176
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
177
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
178
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
179
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
180
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
181
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-04-21
182
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-10-14
183
5. Prawo Ampère’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
184
6. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
185
7. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
186
8. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
187
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
188
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-04-08
189
3. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-09-29
190
4. Wahadło Waltenhofena
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-03-14
191
5. Prosty układ prądu zmiennego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-03-19
192
6. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-03-19
193
7. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-09-20
194
8. Elektromagnetyczny obwód oscylacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
195
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
196
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
197
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
198
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
199
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
200
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-03-17
201
7. Ogniskowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
202
8. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
203
9. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
204
10. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
205
11. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
206
12. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
207
13. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
208
14. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
209
15. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
210
16. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
211
17. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
212
18. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
213
19. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
214
20. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
215
21. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
216
22. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
217
23. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
218
24. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
219
25. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
220
26. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
221
27. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
222
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-07
223
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
224
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
225
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
226
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-07
227
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
228
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-06-23
229
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
230
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-06-21
231
7. Doświadczenie Davissona i Germera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-01-29
232
8. Układ okresowy pierwiastków
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
233
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
234
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
235
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
236
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 22-02-16
237
5. Reakcja termojądrowa - Słońce
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
238
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-05-04
239
2. Pi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-08
240
3. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
241
4. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
242
5. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-05-05
243
6. Igła Buffona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-11-14
244
7. Deska Galtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-04-14
245
8. Wstęga Möbiusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-12-07
246
9. Wielościan foremny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 20-07-07
247
10. Alfabet grecki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
248
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 21-11-10
249
2. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie