Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=uz
Fyzika pro gymnázia-mechanické kmitání a vlnění
Maktabda Fizika - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help Help Help


Domino Czech Republic

Eng yaxshi tarjimani taklif qiling Eng yaxshi tarjimani taklif qiling:
Boshqa til versiyasini yarating Boshqa til versiyasini yarating:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Takrorlanadigan savollardan qochish uchun:
1. Siz mening animatsiyalarimdan videolar yaratishingiz va ularni joylashtirishingiz mumkin, masalan youtube-da.
2. Shuningdek, mening animatsiyalarimdan skrinshotlar yaratishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin.
Translation: Kholikov Kurbanboy Toychiyevich

Start Domino Czech Republic
I. Mexanika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-19
1
1. Qiya tekislik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-30
2
2. Sanoq sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-07
3
3. Kuchlar parallelogrami
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
4
4. Shtangsirkul
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-18
6
6. Harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
7
7. Aylana bo'ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-11-19
8
8. Markazdan qochma regulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
9
9. Blok
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-09
10
10. Bloklar sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
11
11. Richag
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
12
12. Nyutonning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
13
13. Nyutonning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
14
14. Nyutonning uchinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-23
15
15. Lift
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
16
16. Mexanik ish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
17
17. Elastik to'qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
18
18. Noelastik to'qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-16
19
19. Energiyaning saqlanish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
20
20. Maksvell mayatniki
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-07
21
21. Inertsiya momenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-01-12
22
22. Ishqalanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
23
23. Havoning ishqalanishi va qarshiligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
24
24. Nyuton beshigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-11
25
25. Arximed qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-08-23
26
26. Gidrostatik bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-24
27
27. Kartezian g'avvosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-31
28
28. Shayton
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-16
29
29. Tutash idishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-31
30
30. Gidrostatik paradoks
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
31
31. Bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
32
32. Nasos
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-08-15
33
33. Ktesibios - Yong'in dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-08-30
34
34. Paskal qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
35
35. Gidravlik ko'targich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-21
36
36. Bernulli qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-26
37
37. Ko'taruvchi kuch
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-03
38
38. Massa markazi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-03
39
39. Mexanik muvozanat 1
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-14
40
40. Mexanik muvozanat 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-07
41
41. Mexanik muvozanat 3
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
II. Gravitatsiya Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
42
1. Nyutonning klassik tortishish nazariyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
43
2. Gravitatsion maydon kuchlanganligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
44
3. Gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
45
4. Bir jinsli gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
46
5. Geografik koordinatalar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
47
6. Erkin tushish tezlanishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-07
48
7. Fuko mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-01-04
49
8. Vaznsizlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
50
9. Yuklanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
51
10. Erkin tushish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
52
11. Jismlarning havoda va vakuumda erkin tushishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
53
12. O'q qayerga uchadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
54
13. O'q qayerga uchadi 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
55
14. Erkin tushish - tajriba
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
56
15. Suyuqliklarning tirqishdan oqib chiqishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
57
16. Vertikal otish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
58
17. O'q harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
59
18. O'q harakati - granata
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-27
60
19. Harakat trayektoriyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
61
20. Nyuton tepaligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-20
62
21. Geostatsionar orbita
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-08
63
22. Keplerning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
64
23. Keplerning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-10-01
65
24. Keplerning uchinchi qonuni – ichki sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
66
25. Keplerning uchinchi qonuni – tashqi sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-02
67
26. Quyosh sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-05
68
27. Oy fazalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-02
69
28. Yulduz turkumi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-14
70
29. Kepler qonunlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-05-06
71
30. Hertzsprung–Russell diagrammasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
III. Mexanik tebranishlar va to'lqinlar Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-18
72
1. Ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-06
73
2. Aylana bo'ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
74
3. Garmonik tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
75
4. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
76
5. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 = f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-17
77
6. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 ≈ f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
78
7. Tebranishlar fazasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
79
8. To'g'ri burchakli to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
80
9. Lissaju shakllari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
81
10. So'nuvchi tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
82
11. Makburiy tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-04-22
83
12. Matematik mayatnik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-25
84
13. Matematik mayatnik - Mix
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
85
14. Matematik mayatnik - Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-29
86
15. Garmonik ostsillyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
87
16. Garmonik ostsillyator - Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
88
17. Bog'langan ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
89
18. Aks etish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
90
19. Sinish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
91
20. To'lqinlar qaytishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
92
21. Turg'un to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
93
22. Rezonans
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
94
23. Tovush tezligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-02-04
95
24. Doppler effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
96
25. Zarb to'lqini
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-01
97
26. Gyugens-Frenel prinsipi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-30
98
27. Mayatniklar to'lqini generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
99
28. Turg'un to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
100
29. Mayatnik effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
101
30. To'lqin mashinasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
102
31. To'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-30
103
32. Tovush
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IV. Molekulyar fizika va termodinamika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
104
1. Broun harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
105
2. Diffuziya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-12-22
106
3. Atomlar o'zaro ta'siri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
107
4. Maksvell taqsimoti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-05
108
5. Galilyey termometri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
109
6. Harorat shkalalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
110
7. Issiqlikning mexanik ekvivalenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-24
111
8. Kalorimetri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-10
112
9. Ichki energiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
113
10. Konveksiya issiqlik almashinishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
114
11. Issiqlik uzatish – nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
115
12. Issiqlik o'tkazish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
116
13. Izotermik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-14
117
14. Izobarik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
118
15. Izoxorik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
119
16. Adibatik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-09
120
17. Karni sikli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-02
121
18. Paravoz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
122
19. Ikki taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
123
20. To'rt taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
124
21. Dizel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
125
22. Vankel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-12-15
126
23. Abadiy dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-12-15
127
24. Qushlar suvdoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
128
25. Muzlatkich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
129
26. Kappilyar bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
130
27. Qaynash temperaturasi - Atmosfera bosimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
131
28. Qaynash temperaturasi - Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
132
29. Atmosfera bosimi - Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
133
30. Yer atmosferasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
134
31. Havoning absolyut namligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
135
32. Nisbiy namlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
136
33. Shudring nuqtasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
V. Elektrostatika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-21
137
1. Elektrofor mashina
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-29
138
2. Van De Graf generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
139
3. Электрическое поле
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
140
4. Zaryadlar va maydonlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
141
5. Kondensator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VI. Elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-05
142
1. Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-01
143
2. Elektr zanjiri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-17
144
3. Om qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
145
4. Ichki qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-05-06
146
5. Kirxgof qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
147
6. Elektr qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-18
148
7. Elektr qarshilikni temperatura koeffitsiyenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VII. Yarim o'tkazgich Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
149
1. Termorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
150
2. Fotorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-17
151
3. Kremniy
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-14
152
4. Generatsiya va rekombinatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-13
153
5. Xususiy yarm o'tkazuvchanlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-19
154
6. Yarim o'tkazgichlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-03
155
7. Diodli ko'prik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VIII. Suyuqliklarda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-06-22
156
1. Elektrolitik dissotsatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-06
157
2. Elektroliz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
158
3. Qo'rgoshin-kislotali akkumulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IX. Gazlarda va vakuumda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-26
159
1. Ionlashish - elektroskopni razryadlash
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
160
2. Gaz razryadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
161
3. Razryadlarning volt-amper xarakteristikasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
162
4. Elektr yoyi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
163
5. Rumkorf g'altagi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
164
6. Katod nuri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
165
7. Ostsillograf
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
166
8. Kriks trubkasi - Maltiya xochi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
167
9. Kruks trubkasi regionlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
168
10. Avliyo Elma chiroqlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
169
11. Neon lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-25
170
12. Lyumenstsent lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
171
13. Chaqmoq qaytargich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
X. Magnit maydoni Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
172
1. Magnit
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
173
2. Ferromagnitlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-21
174
3. Tokli o'tkazgich magnit maydoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-04-21
175
4. Regra de Fleming
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-10-14
176
5. Amper qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-01
177
6. Elektromagnit induksiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
178
7. Lents qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-20
179
8. Gelmgols halqasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XI. O'zgaruvchan tok Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
180
1. Generator va dinamo
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-10
181
2. Uch fazali generator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-08
182
3. Transformator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-09-29
183
4. Valtenxofen mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-14
184
5. O'zgaruvchan tok oddiy sxema
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
185
6. Ketma-ket RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
186
7. Parallel RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-20
187
8. Elektromagnit tebranish konturi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XII. Optika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
188
1. Prizma
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-21
189
2. Subtractiv va additiv ranglarni aralashtirish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
190
3. Nyuton rangli diski
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
191
4. Yung tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
192
5. Ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
193
6. Linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-03-17
194
7. Fokus masofasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
195
8. Yig'uvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
196
9. Sochuvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
197
10. Ko'rish defektlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
198
11. Akkomodatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-26
199
12. Lupa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
200
13. Mikroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
201
14. Kepler teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
202
15. Galiley teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
203
16. Botiq ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
204
17. Qavariq ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-28
205
18. Nyuton teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
206
19. Yorug;lik oqimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
207
20. Yoriglik kuchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
208
21. Yoritilganlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-14
209
22. Absolyut qora jism
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
210
23. Absolyut qora jism modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-19
211
24. Fotoeffekt
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-23
212
25. Elektromagnit to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-11
213
26. Qutblantiruvchi yorug'lik filtri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
214
27. Rentgen trubkasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIII. Maxsus nisbiylik nazariyasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-21
215
1. Maykelson tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
216
2. Vaqtning relyativstik sekinlashishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
217
3. Lorens qisqartirishlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIV. Atom fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-28
218
1. Atom modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
219
2. Rezerford tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
220
3. Atomning Bor modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
221
4. Spektroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-04
222
5. Kompton effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-17
223
6. Frank-Gerts tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XV. Yadro fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
224
1. Nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
225
2. Radiaktiv yemirilish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-12
226
3. Radiaktiv qatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
227
4. Yadro reaksiyalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVI. Matematika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-16
228
1. Pifagor teoremasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-04
229
2. Pi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-08
230
3. Radian
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
231
4. Birlik aylana
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-26
232
5. Vektorlarni qo'shish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
233
6. Igna tashlash bo'yicha Boffon masalasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-14
234
7. Galton doskasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-14
235
8. Myobius lentasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-07
236
9. To'g'ri ko'pburchak
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-07
237
10. Grek alifbosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVII. Men kimman Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
238
1. Moraviyalik o'qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-11-10
239
2. Moraviyalik o'qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling