Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=uz
Maktabda Fizika - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help


Domino Czech Republic

Eng yaxshi tarjimani taklif qiling Eng yaxshi tarjimani taklif qiling:
Boshqa til versiyasini yarating Boshqa til versiyasini yarating:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Takrorlanadigan savollardan qochish uchun:
1. Siz mening animatsiyalarimdan videolar yaratishingiz va ularni joylashtirishingiz mumkin, masalan youtube-da.
2. Shuningdek, mening animatsiyalarimdan skrinshotlar yaratishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin.
Translation: Kholikov Kurbanboy Toychiyevich

Start Domino Czech Republic
I. Mexanika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-19
1
1. Qiya tekislik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-30
2
2. Sanoq sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-07
3
3. Kuchlar parallelogrami
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
4
4. Shtangsirkul
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-18
6
6. Harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
7
7. Aylana bo'ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-11-19
8
8. Markazdan qochma regulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
9
9. Blok
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-09
10
10. Bloklar sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
11
11. Richag
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
12
12. Nyutonning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
13
13. Nyutonning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
14
14. Nyutonning uchinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-23
15
15. Lift
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
16
16. Mexanik ish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
17
17. Elastik to'qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
18
18. Noelastik to'qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-16
19
19. Energiyaning saqlanish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
20
20. Maksvell mayatniki
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-07
21
21. Inertsiya momenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
22
22. Havoning ishqalanishi va qarshiligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
23
23. Nyuton beshigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-11
24
24. Arximed qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-08-23
25
25. Gidrostatik bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-24
26
26. Kartezian g'avvosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-31
27
27. Shayton
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-16
28
28. Tutash idishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-31
29
29. Gidrostatik paradoks
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
30
30. Bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
31
31. Nasos
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-08-15
32
32. Ktesibios - Yong'in dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-08-30
33
33. Paskal qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
34
34. Gidravlik ko'targich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-21
35
35. Bernulli qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-26
36
36. Ko'taruvchi kuch
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-03
37
37. Massa markazi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-03
38
38. Mexanik muvozanat 1
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-14
39
39. Mexanik muvozanat 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-07
40
40. Mexanik muvozanat 3
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
II. Gravitatsiya Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
41
1. Nyutonning klassik tortishish nazariyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
42
2. Gravitatsion maydon kuchlanganligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
43
3. Gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
44
4. Bir jinsli gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
45
5. Geografik koordinatalar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
46
6. Erkin tushish tezlanishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-07
47
7. Fuko mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-01-04
48
8. Vaznsizlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
49
9. Yuklanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
50
10. Erkin tushish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
51
11. Jismlarning havoda va vakuumda erkin tushishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
52
12. O'q qayerga uchadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
53
13. O'q qayerga uchadi 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
54
14. Erkin tushish - tajriba
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
55
15. Suyuqliklarning tirqishdan oqib chiqishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
56
16. Vertikal otish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
57
17. O'q harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
58
18. O'q harakati - granata
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-27
59
19. Harakat trayektoriyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
60
20. Nyuton tepaligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-20
61
21. Geostatsionar orbita
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-08
62
22. Keplerning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
63
23. Keplerning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-10-01
64
24. Keplerning uchinchi qonuni – ichki sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
65
25. Keplerning uchinchi qonuni – tashqi sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-02
66
26. Quyosh sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-05
67
27. Oy fazalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-02
68
28. Yulduz turkumi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-14
69
29. Kepler qonunlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-05-06
70
30. Hertzsprung–Russell diagrammasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
III. Mexanik tebranishlar va to'lqinlar Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-18
71
1. Ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-06
72
2. Aylana bo'ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
73
3. Garmonik tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
74
4. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
75
5. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 = f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-17
76
6. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 ≈ f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
77
7. Tebranishlar fazasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
78
8. To'g'ri burchakli to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
79
9. Lissaju shakllari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
80
10. So'nuvchi tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
81
11. Makburiy tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-04-22
82
12. Matematik mayatnik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-25
83
13. Matematik mayatnik - Mix
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
84
14. Matematik mayatnik - Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-29
85
15. Garmonik ostsillyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
86
16. Garmonik ostsillyator - Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
87
17. Bog'langan ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
88
18. Aks etish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
89
19. Sinish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
90
20. To'lqinlar qaytishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
91
21. Turg'un to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
92
22. Rezonans
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
93
23. Tovush tezligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-02-04
94
24. Doppler effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
95
25. Zarb to'lqini
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-01
96
26. Gyugens-Frenel prinsipi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-30
97
27. Mayatniklar to'lqini generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
98
28. Turg'un to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
99
29. Mayatnik effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
100
30. To'lqin mashinasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
101
31. To'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-30
102
32. Tovush
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IV. Molekulyar fizika va termodinamika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
103
1. Broun harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
104
2. Diffuziya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-12-22
105
3. Atomlar o'zaro ta'siri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
106
4. Maksvell taqsimoti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-05
107
5. Galilyey termometri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
108
6. Harorat shkalalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
109
7. Issiqlikning mexanik ekvivalenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-24
110
8. Kalorimetri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-10
111
9. Ichki energiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
112
10. Konveksiya issiqlik almashinishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
113
11. Issiqlik uzatish – nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
114
12. Issiqlik o'tkazish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
115
13. Izotermik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-14
116
14. Izobarik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
117
15. Izoxorik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
118
16. Adibatik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-09
119
17. Karni sikli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-02
120
18. Paravoz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
121
19. Ikki taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
122
20. To'rt taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
123
21. Dizel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
124
22. Vankel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
125
23. Abadiy dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
126
24. Qushlar suvdoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
127
25. Muzlatkich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
128
26. Kappilyar bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
129
27. Qaynash temperaturasi - Atmosfera bosimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
130
28. Qaynash temperaturasi - Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
131
29. Atmosfera bosimi - Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
132
30. Yer atmosferasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
133
31. Havoning absolyut namligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
134
32. Nisbiy namlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
135
33. Shudring nuqtasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
V. Elektrostatika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-21
136
1. Elektrofor mashina
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-29
137
2. Van De Graf generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
138
3. Электрическое поле
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
139
4. Zaryadlar va maydonlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
140
5. Kondensator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VI. Elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-05
141
1. Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-01
142
2. Elektr zanjiri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-17
143
3. Om qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
144
4. Ichki qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-05-06
145
5. Kirxgof qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
146
6. Elektr qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-18
147
7. Elektr qarshilikni temperatura koeffitsiyenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VII. Yarim o'tkazgich Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
148
1. Termorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
149
2. Fotorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-17
150
3. Kremniy
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-14
151
4. Generatsiya va rekombinatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-13
152
5. Xususiy yarm o'tkazuvchanlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-19
153
6. Yarim o'tkazgichlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-03
154
7. Diodli ko'prik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VIII. Suyuqliklarda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-06-22
155
1. Elektrolitik dissotsatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-06
156
2. Elektroliz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
157
3. Qo'rgoshin-kislotali akkumulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IX. Gazlarda va vakuumda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-26
158
1. Ionlashish - elektroskopni razryadlash
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
159
2. Gaz razryadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
160
3. Razryadlarning volt-amper xarakteristikasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
161
4. Elektr yoyi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
162
5. Rumkorf g'altagi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
163
6. Katod nuri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
164
7. Ostsillograf
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
165
8. Kriks trubkasi - Maltiya xochi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
166
9. Kruks trubkasi regionlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
167
10. Avliyo Elma chiroqlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
168
11. Neon lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-25
169
12. Lyumenstsent lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
170
13. Chaqmoq qaytargich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
X. Magnit maydoni Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
171
1. Magnit
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
172
2. Ferromagnitlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-21
173
3. Tokli o'tkazgich magnit maydoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-04-21
174
4. Regra de Fleming
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-10-14
175
5. Amper qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-01
176
6. Elektromagnit induksiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
177
7. Lents qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-20
178
8. Gelmgols halqasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XI. O'zgaruvchan tok Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
179
1. Generator va dinamo
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-10
180
2. Uch fazali generator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-08
181
3. Transformator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-09-29
182
4. Valtenxofen mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-14
183
5. O'zgaruvchan tok oddiy sxema
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
184
6. Ketma-ket RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
185
7. Parallel RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-20
186
8. Elektromagnit tebranish konturi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XII. Optika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
187
1. Prizma
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-21
188
2. Subtractiv va additiv ranglarni aralashtirish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
189
3. Nyuton rangli diski
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
190
4. Yung tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
191
5. Ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
192
6. Linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-03-17
193
7. Fokus masofasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
194
8. Yig'uvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
195
9. Sochuvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
196
10. Ko'rish defektlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
197
11. Akkomodatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-26
198
12. Lupa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
199
13. Mikroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
200
14. Kepler teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
201
15. Galiley teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
202
16. Botiq ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
203
17. Qavariq ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-28
204
18. Nyuton teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
205
19. Yorug;lik oqimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
206
20. Yoriglik kuchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
207
21. Yoritilganlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-14
208
22. Absolyut qora jism
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
209
23. Absolyut qora jism modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-19
210
24. Fotoeffekt
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-23
211
25. Elektromagnit to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-11
212
26. Qutblantiruvchi yorug'lik filtri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
213
27. Rentgen trubkasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIII. Maxsus nisbiylik nazariyasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-21
214
1. Maykelson tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
215
2. Vaqtning relyativstik sekinlashishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
216
3. Lorens qisqartirishlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIV. Atom fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-28
217
1. Atom modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
218
2. Rezerford tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
219
3. Atomning Bor modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
220
4. Spektroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-04
221
5. Kompton effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-17
222
6. Frank-Gerts tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XV. Yadro fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
223
1. Nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
224
2. Radiaktiv yemirilish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-12
225
3. Radiaktiv qatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
226
4. Yadro reaksiyalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVI. Matematika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-16
227
1. Pifagor teoremasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-04
228
2. Pi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-08
229
3. Radian
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
230
4. Birlik aylana
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-26
231
5. Vektorlarni qo'shish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
232
6. Igna tashlash bo'yicha Boffon masalasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-14
233
7. Galton doskasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-14
234
8. Myobius lentasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-07
235
9. To'g'ri ko'pburchak
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-07
236
10. Grek alifbosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVII. Men kimman Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
237
1. Moraviyalik o'qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-01
238
2. Moraviyalik o'qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling