vascak.vladimir@gmail.com

School
Schedules
Assessment

česky
english
slovensky

  Android Česky
1.  add Přidat
2.  all všechny
3.  all_schedules_will_be_removed Všechny rozpisy budou odstraněny
4.  android Android
5.  app_name Rozpisy učiva
6.  application_not_found Aplikace nenalezena
7.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat všechny rozpisy?
8.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tento záznam?
9.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tento rozpis?
10.  are_you_sure_you_want_to_empty… Opravdu chcete vyprázdnit tento rozpis?
11.  are_you_sure_you_want_to_leave… Opravdu chcete odejít bez uložení?
12.  assessment Známkování
13.  assessment_is_set Známkování je nastaveno
14.  background_color Barva pozadí
15.  backup Záloha
16.  card_is_read_only Karta je pouze pro čtení
17.  color_settings Nastavení barev
18.  confirm Potvrdit
19.  create Vytvořit?
20.  create_a_full_database_backup_… Vytvořit kompletní zálohu databáze před každým importem
21.  current aktuální
22.  data data
23.  data_will_be_removed Data budou odstraněna
24.  date_is_not_formatted_correctl… Datum není správně zformátován
25.  delete Vymazat
26.  delete_all_schedules Smazat všechny rozpisy
27.  delete_schedule Smazat rozpis
28.  delete2 Odstranit?
29.  description Popis
30.  display_method Způsob zobrazení
31.  do_you_want_to_create_new_sche… Chcete vytvořit nový rozpis?
32.  do_you_want_to_change_this_sch… Chcete změnit vlastnosti rozpisu?
33.  do_you_want_to_import_data_int… Chcete importovat data do rozpisu
34.  done Hotovo
35.  done_must_be_0_or_1 Hotovo musí být 0 nebo 1
36.  empty_schedule Vyprázdnit rozpis
37.  enter_name_of_title Vložte název titulku
38.  enter_title1 Vložte název 1
39.  enter_title2 Vložte název 2
40.  enter_title3 Vložte název 3
41.  error_creating_directory Chyba při vytváření adresáře
42.  error_creating_file Chyba při vytváření souboru
43.  error_in_file chyba v souboru
44.  error_reading_file Chyba při čtení souboru
45.  error_writing_to_file Chyba při zápisu do souboru
46.  expanded_must_be_0_or_1 Rozbaleno musí být 0 nebo 1
47.  export_in_CSV Export CSV
48.  export_in_HTML Export HTML
49.  export_in_XLS Export XLS
50.  export_method Způsob exportu
51.  exports_all_schedules_in_sql Exportuje celou databázi rozpisů do formátu SQL.
52.  exports_the_current_or_all_sch… Exportuje aktuální nebo všechny rozpisy do formátu CSV. (soubor oddělený středníky)
53.  exports_the_current_or_all_sch… Exportuje aktuální nebo všechny rozpisy do formátu HTML.
54.  exports_the_current_or_all_sch… Exportuje aktuální nebo všechny rozpisy do formátu MS Excel.
55.  file_can_not_be_displayed Soubor nelze zobrazit
56.  file_contains_errors soubor obsahuje chyby:
57.  file_control kontrola souboru
58.  file_does_not_exist soubor neexistuje
59.  file_is_saved_in Sobor je uložen ve složce
60.  file_not_found Sobor nenalezen
61.  file_was_imported Soubor byl importován
62.  file_was_saved Soubor byl uložen
63.  files_are_saved_in Sobory jsou uloženy ve složce
64.  files_have_been_imported Soubory byly importovány
65.  files_have_been_saved Soubory byly uloženy
66.  for_more_information_go_to Více informací na
67.  foreground_color Barva textu
68.  hours h.
69.  change Změnit?
70.  change_color Změňte barvu
71.  change_data Změňte data
72.  change_row Změna řádku
73.  change_the_background_color Zvolte barvu pozadí
74.  change_the_foreground_color Zvolte barvu písma
75.  choose_schedule Vybrat rozpis
76.  id_must_be_a_number ID musí být číslo
77.  id_must_be_greater_than_0 ID musí být větší než 0
78.  import_in_db Import SQLite databáze
79.  import_in_sql Import ve formátu SQL.
80.  import_only_the_selected_sched… importovat pouze vybraný rozpis
81.  import0 import
82.  imports_one_or_more_schedules_… Importuje jeden nebo více rozpisů ve formátu CSV. (soubor oddělený středníky)
83.  imports_one_or_more_schedules_… Importuje jeden nebo více rozpisů ve formátu MS Excel.
84.  incorrect_SQL_statement nesprávný SQL příkaz
85.  incorrect_table_name nesprávný název tabulky
86.  instead_the_assessment_is_set Místo Známkování je
87.  instead_the_school_is_set Místo Školy je
88.  interferes_with_previous_row koliduje s předcházejícím řádkem
89.  interferes_with_previous_rows koliduje s předcházejícími řádky
90.  last_warning Poslední varování
91.  leave Odejít?
92.  malformed_background_color nesprávný formát barvy pozadí
93.  malformed_foreground_color barva písma 1 - černá, 0 - bílá
94.  memory_is_read_only Paměť je pouze pro čtení
95.  menu Menu
96.  menu_export Export
97.  menu_import Import
98.  menu_item_Create_Schedule Vytvořit rozpis
99.  menu_item_Empty_Schedule Vyprázdnit rozpis
100.  menu_item_Export_CSV Exportovat rozpisy v CSV
101.  menu_item_Export_DB Exportovat databázový soubor SQLite
102.  menu_item_Export_Excel Exportovat rozpisy v Excelu
103.  menu_item_Export_HTML Exportovat rozpisy v HTML
104.  menu_item_Export_Schedules Export …
105.  menu_item_Export_SQL Exportovat celou databázi v SQL
106.  menu_item_Change_Schedule Změnit rozpis
107.  menu_item_Check Označit odznačit vše Hotovo
108.  menu_item_Check_no Odznačit vše v aktuálním rozpisu
109.  menu_item_Check_no_all Odznačit vše ve všech rozpisech
110.  menu_item_Check_ok Označit vše v aktuálním rozpisu
111.  menu_item_Check_ok_all Označit vše ve všech rozpisech
112.  menu_item_Import_CSV Importovat rozpisy v CSV
113.  menu_item_Import_DB Import databázový soubor SQLite
114.  menu_item_Import_Excel Importovat rozpis v XLS (MS Excel)
115.  menu_item_Import_Schedules Import …
116.  menu_item_Import_SQL Import SQL INSERT
117.  menu_item_Options Nastavení
118.  menu_item_Remove_All_Schedules Odstranit všechny rozpisy
119.  menu_item_Remove_Schedule Odstranit rozpis
120.  minutes m.
121.  more Více …
122.  new_properties Nové vlastnosti
123.  new_schedule Nový rozpis učiva
124.  no Ne
125.  noname Bez názvu
126.  note Poznámka
127.  now Nyní
128.  number_of_hours Počet hodin
129.  number_of_hours_must_be_a_numb… Počet hodin musí být číslo
130.  ok OK
131.  only_insert (pouze jednoduchý INSERT)
132.  options Nastavení
133.  other_lines_will_be_shifted Ostatní řádky budou posunuty
134.  placing_must_be_greater_than_0 Umístění musí být větší než 0
135.  placings Umístění
136.  please_wait Prosím čekejte…
137.  position_must_be_a_number Pozice musí být číslo
138.  properties Vlastnosti
139.  record_was_not_deleted Záznam nebyl smazán
140.  row řádek
141.  save Uložit
142.  sd_card SD karta
143.  seconds s.
144.  select_file Vyberte soubor
145.  select_choice Vyberte volbu
146.  send Odeslat
147.  send_result Odeslat výsledek
148.  send_result_in_export Odeslat výsledek exportu
149.  set_the_time_format Nastavení formátu času
150.  setting_properties Nastavení vlastností
151.  show_result Ukázat výsledek
152.  show_result_in_export Ukázat výsledek exportu
153.  Schedule_does_not_exist rozpis neexistuje
154.  schedules Rozpisy
155.  school Škola
156.  school_is_set Škola je nastavena
157.  table_data_schedules Tabulka data_schedules
158.  table_schedules Tabulka schedules
159.  the_database_contains_only_one… Databáze obsahuje pouze jeden záznam, chcete jej odstranit před importem?
160.  the_last_number_in_the_table Poslední číslo v tabulce:
161.  time_format Formát času
162.  timetable Rozvrh hodin
163.  title Název
164.  title1 Obor
165.  title1_is Název 1 je
166.  title1_is_not_set Název 1 není nastaven
167.  title2 Třída
168.  title2_is Název 2 je
169.  title2_is_not_set Název 2 není nastaven
170.  title3 Předmět
171.  title3_is Název 3 je
172.  title3_is_not_set Název 3 není nastaven
173.  undo Zpět
174.  unknown_error Neznámá chyba
175.  unknown_error_when_writing Neznámá chyba při ukládání
176.  warning upozornění
177.  was_dropped bylo vynecháno
178.  what_schedules_are_to_be_expor… Které rozpisy exportovat?
179.  yes Ano