Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

Připojení k MySQL

Konfigurace v souboru prihlaseni.php

<?php
  define("SQL_HOST", "localhost");
  define("SQL_USERNAME", "root");
  define("SQL_PASSWORD", "12345"); 
  define("SQL_DBNAME", "zaci_vyuka");
?>

Připojení a tvorba databáze

include ("prihlaseni.php");
mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);

//poprvé 
 $sql = "CREATE DATABASE `zaci` DEFAULT CHARACTER SET ucs2 COLLATE ucs2_czech_ci;";    
 $result = mysql_query($sql);   

if (mysql_select_db(SQL_DBNAME)) {
 echo "Připojení se zdařilo\r\n";
} else {
 die ("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error());
} 
include ("prihlaseni.php");
$spojeni = mysqli_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);

//poprvé 
 $sql = "CREATE DATABASE `zaci` DEFAULT CHARACTER SET ucs2 COLLATE ucs2_czech_ci;";    
 $result = mysqli_query($spojeni, $sql);   

if (mysqli_select_db($spojeni, SQL_DBNAME)) {
 echo "Připojení se zdařilo\r\n";
} else {
 die ("Nelze vybrat databázi: ". mysqli_error($spojeni));
} 

Tvorba a naplnění tabulky

Tvorba tabulky

mysql_query("SET NAMES utf8");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mb_internal_encoding( 'UTF-8' );           

$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zaci` (
 `rocnik` tinyint(4) NOT NULL,
 `skupina` char(1) NOT NULL,
 `katcislo` smallint(6) NOT NULL,
 `prijmeni` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `jmeno` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `MAT` tinyint(4) NOT NULL,
 `FYZ` tinyint(4) NOT NULL,
 `INF` tinyint(4) NOT NULL,
 `pohlavi` tinyint(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`rocnik`,`skupina`,`katcislo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;";

$result = mysql_query($sql);
$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zaci` (
 `rocnik` tinyint(4) NOT NULL,
 `skupina` char(1) NOT NULL,
 `katcislo` smallint(6) NOT NULL,
 `prijmeni` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `jmeno` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `MAT` tinyint(4) NOT NULL,
 `FYZ` tinyint(4) NOT NULL,
 `INF` tinyint(4) NOT NULL,
 `pohlavi` tinyint(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`rocnik`,`skupina`,`katcislo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;";

$result = mysqli_query($spojeni, $sql);

Naplnění tabulky

mysql_query("SET NAMES utf8");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mb_internal_encoding( 'UTF-8' );           

$sql = "INSERT INTO `zaci` (`rocnik`, `skupina`, `katcislo`, `prijmeni`, `jmeno`, `MAT`, `FYZ`, `INF`, `pohlavi`) VALUES (4, 'G', 5, 'Klučka', 'Tomáš', 0, 0, 0, 0);";

$result = mysql_query($sql);
$sql = "INSERT INTO `zaci` (`rocnik`, `skupina`, `katcislo`, `prijmeni`, `jmeno`, `MAT`, `FYZ`, `INF`, `pohlavi`) VALUES (4, 'G', 5, 'Klučka', 'Tomáš', 0, 0, 0, 0);";

$result = mysqli_query($spojeni, $sql);

Výpis tabulky

© 2013 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák