Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

Úkoly:

Vypsat z tabulky pouze žáky 4. G

1. Upravte soubor ukol01.php na disku

include ("prihlaseni.php");
mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);

if (mysql_select_db(SQL_DBNAME)) {
 //echo "Připojení se zdařilo\r\n
"; } else { die ("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error()); } mysql_query("SET NAMES utf8"); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); mb_internal_encoding( 'UTF-8' ); $sql = "SELECT * FROM `zaci` WHERE `rocnik` = 1 AND `jmeno` = 'Petr' ORDER BY `rocnik`, `skupina`, `katcislo`;"; $result = mysql_Query($sql); while ($zaznam = mysql_Fetch_Array($result)) { echo $zaznam["prijmeni"]." ".$zaznam["jmeno"]."\r\n
"; }
include ("prihlaseni.php");
$spojeni = mysqli_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);

if (mysqli_select_db($spojeni, SQL_DBNAME)) {
 //echo "Připojení se zdařilo\r\n
"; } else { die ("Nelze vybrat databázi: ". mysqli_error($spojeni)); } $sql = "SELECT * FROM `zaci` WHERE `rocnik` = 1 AND `jmeno` = 'Petr' ORDER BY `rocnik`, `skupina`, `katcislo`;"; $result = mysqli_Query($spojeni, $sql); while ($zaznam = mysqli_fetch_array($spojeni, $result)) { echo $zaznam["prijmeni"]." ".$zaznam["jmeno"]."\r\n
"; }

Vložit nového žáka do 4. G

2. Upravte soubor ukol02.php na disku

INSERT INTO `zaci` (`rocnik`, `skupina`, `katcislo`, `prijmeni`, `jmeno`, `MAT`, `FYZ`, `INF`, `pohlavi`) VALUES ('4', 'G', '30', 'Novák', 'Alois', '1', '2', '3', '0'); 

Vypsat třídu 4. G do tabulky

3. Upravte soubor ukol03.php na disku

kluky modře, holky červeně

if ($zaznam["katcislo"] % 2 == 0) {
  echo "\r\n"; 
} else {
  echo "\r\n";
}

Odstranit žáka ze 4. G

4. Upravte soubor ukol04.php na disku

DELETE FROM `zaci` WHERE `rocnik` = 4 AND `skupina` = 'G' AND `katcislo` = 30;   

Oznámkovat žáka ve 4. G

5. Upravte soubor ukol05.php na disku

UPDATE `zaci` SET `MAT` = '5', `FYZ` = '4' WHERE `rocnik` = 4 AND `skupina` = 'G' AND `katcislo` = 30;
© 2013 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák