Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

Formuláře

 1. Příklad jednoduchého formuláře
 2. Značka <form>
 3. Značka <input>
 4. Značka <input type="checkbox>
 5. Značka <input type="radio>
 6. Značka <input type="file>
 7. Značka <input type="image>
 8. Značka <input type="button>
 9. Značka <input type="reset>
 10. Značka <input type="submit>
 11. Značka button
 12. Značka textarea
 13. Značka select
 14. Značka option
 15. Značka optgroup
 16. Značka label
 17. Značka fieldset
 18. Značka legend

4. Značka <input type="checkbox>

Zápis:
<form action="formularprvky2.php" method="post" name="formular">
  <input name="jmenocheckbox1" type="checkbox" value="hodnota1" checked="checked">zaškrtávací políčko 1<hr>
  <input name="jmenocheckbox2" type="checkbox" value="hodnota2">zaškrtávací políčko 2
  <input name="jmenoradio" type="radio" value="0" >rádio 0
  <input name="jmenoradio" type="radio" value="1" checked="checked">rádio 1
  <input name="jmenoradio" type="radio" value="2" >rádio 2<hr>
  <input name="jmenoreset" type="reset" value="SMAZAT">RESET<hr>
  <input name="jmenosubmit" type="submit" value="OK">poslat<hr>
</form>
Se zobrazí jako:
zaškrtávací políčko 1 zaškrtávací políčko 2
rádio 0 rádio 1 rádio 2
reset poslat

Atributy Povinné Nepovinné Popis
accesskey   ano klávesová zkratka např. accesskey="K"
checked   ano zda je zašktnuto
disabled   ano zablokovaný prvek nedá se vybrat, nelze editovat a data se neposílají
name ano   název prvku potřebný ke zpracování odeslaných dat
notab   ano nelze se dostat na prvek klávesou TAB, stejné jako tabindex=0
onClick   ano při kliknutí na prvek
readonly   ano prvek se dá vybrat data se posílají, ale nelze editovat
tabindex   ano pořádí prvku pro klávesu TAB
taborder   ano stejné jako tabindex
value ano   odesílaná hodnota prvku

5. Značka <input type="radio>

Rádiová tlačítka se stejnou hodnotou atributu name tvoří skupinu.
Atributy Povinné Nepovinné Popis
accesskey   ano klávesová zkratka např. accesskey="K"
checked   ano zda je zašktnuto
disabled   ano zablokovaný prvek nedá se vybrat, nelze editovat a data se neposílají
name ano   název prvku potřebný ke zpracování odeslaných dat
notab   ano nelze se dostat na prvek klávesou TAB, stejné jako tabindex=0
onClick   ano při kliknutí na prvek
readonly   ano prvek se dá vybrat data se posílají, ale nelze editovat
tabindex   ano pořádí prvku pro klávesu TAB
taborder   ano stejné jako tabindex
value ano   odesílaná hodnota prvku

6. Značka <input type="file>

Zápis: připravte si adresář ./upload na serveru, kde budete ukládat soubory (nastavte práva chmod na zápis)
<form action="formularprvky3.php" method="post" name="formular" enctype="multipart/form-data">
  <input name="jmenofile" type="file">
  <input name="jmenoreset" type="reset" value="SMAZAT">RESET<hr>
  <input name="jmenosubmit" type="submit" value="OK">poslat<hr>
</form>
Se zobrazí jako:
reset poslat
Skript PHP formularprvky3.php, který data zpracuje:
<?php
  // Ve verzi starši než PHP 4.1.0 použijte $HTTP_POST_FILES místo $_FILES.
  $adresarulozeni = './upload/';  //adresář, kde budete ukládat soubory (nastavte práva chmod)
  $ulozenysoubor = $adresarulozeni.basename($_FILES['jmenofile']['name']); //zde musíte dát hodnotu atributu name souboru

  echo '<pre>';
  if (move_uploaded_file($_FILES['jmenofile']['tmp_name'], $ulozenysoubor)) { //zde musíte dát hodnotu atributu name souboru
    echo "Soubor je v pořádku a uložen.\n";
  } else {
    echo "Podezřelý soubor!\n";
  }

  echo 'Zde jsou informace o souboru:';
  print_r($_FILES);
  print "</pre>";
?>
Atributy Povinné Nepovinné Popis
accept   ano seznam povolených typů souborů v kódu MIME
accesskey   ano klávesová zkratka např. accesskey="K"
disabled   ano zablokovaný prvek nedá se vybrat, nelze editovat a data se neposílají
maxlength   ano maximální délka
name ano   název prvku potřebný ke zpracování odeslaných dat
notab   ano nelze se dostat na prvek klávesou TAB, stejné jako tabindex=0
onBlur   ano při deaktivaci prvku
onChange   ano při změně hodnoty prvku
onClick   ano při kliknutí na prvek
onFocus   ano při aktivaci prvku
readonly   ano prvek se dá vybrat data se posílají, ale nelze editovat
size   ano délka prvku
tabindex   ano pořádí prvku pro klávesu TAB
taborder   ano stejné jako tabindex
value   ano odesílaná hodnota prvku


Úkol: Vytvořte zde odkaz na Vaší stránku, kde budou dva formuláře
 1. odešle hodnoty textového pole, hesla a hodnotu přepínacího tlačítka (php skript zde)
 2. umožní uložení malého textového souboru (php skript zde)

zpět vpřed
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák