Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

PHP

 1. Větvení programu
 2. Cykly
 3. Funkce require() a include()
 4. Vlastní funkce
 5. Platnost proměnných
 6. Další vlastnosti PHP
 7. Úkol

1. Větvení programu

POZOR: jinak než v Pascalu:
  PHP PASCAL
rovnost == =
přiřazení = :=


Příklady: ( if ):
if ($cislo == 0) echo "v proměnné \$cislo je 0";
nebo
if ($cislo == 0) {
  echo "v proměnné \$cislo je 0";
}
else
if ($cislo == 0) {
  echo "v proměnné \$cislo je 0";
} else {
  echo "v proměnné \$cislo není 0";
}
elseif
if ($cislo > 0) {
  echo "\$cislo je kladné";
} elseif ($cislo < 0) {
  echo "\$cislo je záporné";
} else {
  echo "\$cislo je 0";
}
Příklad: ( switch ):
POZOR: nezapomínejte na break :
Switch ($cislo) {
  case 1:
    echo "proměnná \$cislo má hodnotu 1";
    break;
  case 2:
    echo "proměnná \$cislo má hodnotu 2";
    break;
  case 3:
    echo "proměnná \$cislo má hodnotu 3";
    break;
  case 4:
  case 5:
    echo "proměnná \$cislo má hodnotu 4 nebo 5";
    break;
  default:
    echo "proměnná \$cislo má neznámnou hodnotu";
}
PHP a HTML mohou spolu koexistovat
<?php if ($cislo == 0) { ?>	
  <hr>
  <h1>Test vypsání HTML kódu</h1>
  <hr>
<?php } ?>

2. Cykly

Příklady: ( while ):
Napíše sloupec čísel 1 až 10
$i = 1;
while ($i <= 10) {
  echo $i . "<br>";
  $i++;
}
nebo
$i = 1;
while ($i <= 10):
  echo $i . "<br>";
  $i++;
endwhile;
Příklad: ( do-while ):
Napíše sloupec čísel 1 až 10
$i = 1;
do {
  echo $i . "<br>";
  $i++;
} while ($i <= 10);
Příklady: ( for cyklus ):
Napíše sloupec čísel 1 až 10
for ($i = 0; $i <= 10; $i++) :
  echo $i . "<br>";
endfor
nebo
for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
  echo $i . "<br>";
}
Příklad: (foreach): Napíše sloupec A B C
$pole = Array("A", "B", "C");
foreach ($pole as $hodnota) {
  echo $hodnota . "<br>";
}

Ukončení cyklu

3. Funkce require() a include()

Příklady:
require("vlozit1.php");
include("vlozit2.php");
Pokud dojde k chybě při otvírání souboru zobrazí se varování.
Při použití require() se skript ukončí.
Při použití include() skript pokračuje.

4. Vlastní funkce

Příklady:
function Ahoj() {
  echo "Ahoj světe";
}
s parametry
function Scitani($a, $b) {
  return $a + $b;
}

5. Platnost proměnných

Příklad:
function (&$odkaz, $normalni)

6. Další vlastnosti PHP

Příklad:
$a1 = 1;
$a2 = 2;
eval('$b = $a1 + $a2;');
echo $b;

7. Úkol

Napište zde formulář a php skript ukol02.php , který vypočítá BMI index a napíše jak jste na tom:
BMI index = hmotnost v kg/(výška*výška) v m. Výšku měříme s přesností na 1 cm a hmotnost na 0,1 kg.
Pohlaví Přiměřená váha Nadváha Obezita
Muži 20 - 25 25 - 30 > 30
Ženy 19 - 24 24 - 29 > 29
bmi
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák