Program Vetveni4; Var Cislo, Zbytek : Integer; Begin Write('Zadej cislo '); ReadLn(Cislo); Zbytek := Cislo mod 2; {mod je zbytek po dělení} {div je celočíselné dělení} If Zbytek = 1 Then WriteLn(Cislo, ' je liche') Else WriteLn(Cislo, ' je sude'); ReadLn; End.

Program Vetveni2; Var Znamka : Integer; Begin Write('Zadej znamku '); ReadLn(Znamka); If Znamka = 1 Then WriteLn(Znamka, ' = vyborny') Else If Znamka = 2 Then WriteLn(Znamka, ' = chvalitebny') Else If Znamka = 3 Then WriteLn(Znamka, ' = dobry') Else If Znamka = 4 Then WriteLn(Znamka, ' = dostatecny') Else If Znamka = 5 Then WriteLn(Znamka, ' = nedostatecny') Else WriteLn(Znamka, ' = neni'); ReadLn; End.