Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák


Jak spustit dotaz SQL v MS Access:

1. Zvolíte dotazy a vyberete "Vytvořit dotaz v návrhovém zobrazení"

2. Pravým tlačítkem v šedém poli zvolíte "Zobrazení SQL"
3. Napíšete příkaz a provedete příkazem "Spustit"


© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák