Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák


III. Dotazy na více tabulek

Výpis svázaných informací z druhé tabulky

Vypíše sloupce z obou tabulek
SELECT prijmeni, jmeno, dutka FROM zaci, znamky WHERE zaci.rocnik = znamky.rocnik AND zaci.skupina = znamky.skupina AND zaci.cislo = znamky.cislo
nebo
SELECT prijmeni, jmeno, znamky.* FROM zaci, znamky WHERE zaci.rocnik = znamky.rocnik AND zaci.skupina = znamky.skupina AND zaci.cislo = znamky.cislo

Úkol 1.: vytvořte SQL dotaz, který vypíše studenty a důtky uložte jako důtky1
Úkol 2.: vytvořte SQL dotaz, který vypíše studenty a důtky, pouze ty co mají uložte jako důtky důtky2
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák