Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák


IV. SQL tabulky

1. Vytváření tabulky
CREATE TABLE nova (trida char(2), popis char(20))
nebo
CREATE TABLE Přátelé
(
[ČísloPřítele] integer,
[Příjmení] text,
[Jméno] text,
[DatumNarození] date,
[Telefon] text,
[Poznámky] memo,
CONSTRAINT [Index1] PRIMARY KEY ([ČísloPřítele]));

2. Přejmenování tabulky
ALTER TABLE stary_nazevtabulky RENAME novy_nazevtabulky;

3. Vymazání tabulky
DROP TABLE nazevtabulky;

Datové typy MS Access

Text (char, varchar)
Tento typ je určen pro text nebo kombinaci textu a čísel (například v adresách). Lze jej použít rovněž pro čísla, která se nepoužívají v matematických výpočtech, jako jsou například telefonní čísla, identifikační čísla nebo poštovní směrovací čísla.
Umožňuje uložení až 255 znaků. Maximální počet znaků, které lze zadat, je určen vlastností Velikost pole.
Memo
Tento typ je určen pro delší texty a čísla, jako jsou například poznámky a popisy.
Umožňuje uložení až 65 536 znaků.
Číslo (float, integer, real, smallint)
Tento typ slouží k ukládání dat určených pro matematické výpočty s výjimkou výpočtů zahrnujících peněžní hodnoty (pro takové případy je určen typ Měna).
Umožňuje uložení 1, 2, 4 nebo 8 bajtů. Pro replikaci ID (GUID) umožňuje uložení 16 bajtů. Konkrétní velikost daného pole typu Číslo je určena vlastností Velikost pole.
Datum/Čas (datetime)
Tento typ je určen pro datum a čas.
Velikost je 8 bajtů.
Měna
Tento typ slouží k ukládání peněžních hodnot. Zabraňuje zaokrouhlování v průběhu výpočtů.
Velikost je 8 bajtů.
Automatické číslo
Pole tohoto typu obsahují jedinečná po sobě jdoucí čísla (s přírůstkem 1) nebo náhodná čísla, která jsou vkládána automaticky při přidání záznamu.
Velikost je 4 bajty. Pouze pro replikaci ID (GUID) je použito 16 bajtů.
Ano/Ne
Tento typ je určen pro data, která mohou nabývat pouze jedné ze dvou možných hodnot, jako je Ano/Ne, Pravda/Nepravda, Zapnuto/Vypnuto. Použití hodnot Null není povoleno.
Velikost je 1 bit.
Objekt OLE
Tento typ je určen pro objekty OLE (například dokumenty aplikace Microsoft Word, tabulky aplikace Microsoft Excel, obrázky, zvukové soubory nebo jiné binární soubory s daty) vytvořené v jiných programech prostřednictvím protokolu OLE.
Maximální velikost je 1 gigabajt (je omezena též místem na disku).
Hypertextový odkaz
Tento typ slouží k ukládání hypertextových odkazů. Hypertextovým odkazem může být cesta UNC nebo adresa URL.
Umožňuje uložení až 64 000 znaků.
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák