1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Auto jelo první polovinu doby rychlostí v1, druhou polovinu doby rychlostí v2. Určete průměrnou rychlost.


0


0


Auto jelo první polovinu doby rychlostí 0,
druhou polovinu doby rychlostí 0.
Určete průměrnou rychlost.
Řešení
0
0
vp = {vp} km·h-1 = {vp} m·s-1


1 2
0
Auto jelo průměrnou rychlostí 1 km·h-1 tj. 2 m·s-1. 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já