6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Ze dvou míst, vzdálených 48 km, vyjeli současně proti sobě motocyklista a automobilista. Auto se pohybovalo rychlostí 65 km/h a motocykl rychlostí 55 km/h. Kdy a kde se potkají?

 (26km;0,4h)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já