7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Parašutista padá za bezvětří stálou rychlostí 8 m/s. Určete velikost a směr (vzhledem k svislému směru) výsledné rychlosti parašutisty, vane-li boční vítr 2 m/s.

 (8.2 m, 14°)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já