3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Cyklista jede po rovině rychlostí v = 54 km/h, před ním se objeví propad (nakloněná rovina). Úhel s vodorovnou rovinou je 30°. Kde dopadne cyklista na Zem?

(x = 26,5 m; y = -15,3 m; s = 30,6 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já