9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Automobil se pohybuje stálou rychlostí v po přímé silnici. Ve vzdálenosti x od silnice stojí pozorovatel. Určete, za jak dlouhou dobu po průjezdu nejkratší vzdáleností se vozidlo vzdaluje od pozorovatele rychlostí v/3.

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já