11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

K určení rychlosti letadla se měří doba obletu po uzavřené dráze, jejíž délka je známá. Za jak dlouhou dobu obletí letadlo čtverec o délce strany a, jestliže vítr fouká rychlostí v2 a směr větru je souhlasný s jednou stranou čtverce? Rychlost letadla za bezvětří je v1.

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já