5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na nakloněné rovině stojí přímý válec poloměru 5 cm. Jakou může mít největší výšku, aby se nepřevrhl? Sklon nakloněné roviny je dán poměrem výšky k základně 4:9.

 (22,5 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já