11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Sud hmotnosti 180 kg valíme po nakloněné rovině o výšce 1,2 m do úrovně ulice. Určete délku nakloněné roviny, jestliže pohyb sudu lze zadržet silou 400 N, rovnoběžnou s délkou nakloněné roviny.

 (5,4 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já