10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete moment setrvačnosti soustavy tří těles vzhledem k ose jdoucí kolmo k jejich rovině, je-li první hmotnost 40 kg ve vzdálenosti 3 m od osy, druhá 50 kg ve vzdálenosti 2,5 m a třetí 310 kg ve vzdálenosti 1,5 m.

 (1370 kgm2)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já