10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Při zvedání nákladu o hmotnosti 2000 kg hydraulickým zařízením byla vykonána práce 40 J, přičemž malý píst vykonal 10 zdvihů a při každém se posunul o 10 cm. V jakém poměru jsou obsahy průřezů obou pístů?

 (490)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já