15. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dělník unese na vzduchu balvan o hmotnosti 60 kg, jehož hustota je 2500 kg/m3. Jaký balvan unese při stejné námaze ve vodě?

 (100 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já