19. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Led má hustotu 917 kg/m3. Plave-li na vodě hustoty 1030 kg/m3, jak velkou části svého objemu je ponořen?

 (0,89 V)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já