26. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Loď s nákladem má tvar hranolu s obdelníkovou základnou 30 m x 10 m a má ponor 2,5 m. Kolik tun nákladu je nutno vyložit, aby se její ponor snížil na 2 m.

(150 tun)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já