4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V nádobě je vzduch s přetlakem 6,02 Pa vzhledem k okolí. Hustota okolního vzduchu je 1,194 kg/m3. Jak velkou rychlostí bude unikat vzduch z nádoby?

 (3,17 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já