5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Proudící vzduch v aerodynamickém tunelu má rychlost 40 m/s a tlak p 1. V určitém místě horní strany křídla vloženého do tunelu se změní rychlost proudícího vzduchu na velikost v 2a tlak na p 2. Měřením bylo zjištěno, že rozdíl obou tlaku je 2.103Pa. Jak velká je rychlost v 2? Vzduch považujte za ideální tekutinu s hustotou 1,1 kg/m3.

 (72 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já