9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou obvodovou rychlost musí mít umělá družice Země, aby se ve vzdálenosti 1000 km od povrchu Země pohybovala po kružnici. Vypočtěte čas jednoho oběhu.

 (7,360km/s, 1 h 45 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já