7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dva cyklisti jsou od sebe vzdáleni 130 m. Jeden z nich se pohybuje rychlostí 18 km/h a pohybuje se do kopce se zrychlením -20 cm/s2, druhý má rychlost 5,4 km/h a jede s kopce se zrychlením 0,2 m/s2. Za jak dlouho se potkají a jakou dráhu každý z nich urazí?

 (20 s, 60 m, 70 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já