4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Střela pronikla v náspu do hloubky 1,2 m. Jaká byla její rychlost při dopadu, trval-li pohyb střely v zemině 0,021 s a byl rovnoměrně zpomalený?

 (114,3 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já