10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vypočtěte počet částic účinné látky v homeopatickém léku, který vznikl po hahnemannském ředění CH12. (Tj. 1 mateřské tinktury doplníme 99 díly rozpouštědla, zamícháme vezmeme 1 díl tohoto roztoku opět doplníme 99 díly rozpouštědla atd.)
Jako mateřská tinkturu mějme roztok 1 litru vody s rozpuštěným gramem NaCl.
(0,01)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já