1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou tepelnou kapacitu má železné závaží o hmotnosti 2 kg. Měrná tepelná kapacita železa je 452 J.kg-1.K-1.

 (904 J.K-1)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já