14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Voda o hmotnosti 1 kg se ohřála z teploty 0 °C na teplotu 100 °C a přijala při tom určité teplo. Porovnejte toto teplo s potenciální energií tíhovou tělesa hmotnosti 1 kg, které je umístěné ve výšce 10 km.

 (418 kJ, 98 kJ)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já