7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Za jak dlouho ohřeje elektrický ponorný vařič s výkonem 500 W, jehož účinnost je 75 %, 2 kg vody 10 °C teplé na bod varu?

 (33 min)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já