10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolik tepla je zapotřebí za ohřátí 4 l vody v železném hrnci hmotnosti 2 kg z 10 °C na 100 °C?

 (1,59 MJ)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já