9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete změnu vnitřní energie ideálního plynu s jednoatomovými molekulami, zvýší-li se jeho teplota z 200 na 400 K. V plynu je obsaženo 1028molekul.

 (41,4.106J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já