11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V nádobě o objemu 10 l je uzavřen kyslík o hmotnosti 12,8 g a teplotě 27 °C. Jaký je rozdíl výšek dh volných hladin vody v ramenech kapalinového manometru, kterým měříme tlak kyslíku? Atmosférický tlak je 1000 hPa.

 (3 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já