16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V nádobě je dusík o hmotnosti 10 kg při tlaku 10 MPa. Určete hmotnost dusíku, který je třeba vypustit z nádoby, aby se jeho tlak zmenšil na 2,5 MPa. Teplota dusíku se nemění.

 (7,5 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já