3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaký je tlak kyslíku v uzavřené nádobě při teplotě 0 °C, je-li jeho hustota 1,41 kg/m3? Střední kvadratická rychlost molekul kyslíku při teplotě 0 °C je 461 m/s.

 (0,1 MPa)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já