6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Ideální plyn uzavřený v nádobě o vnitřním objemu 2,5 l má teplotu -13 °C. Jaký je tlak, je-li v plynu 1024molekul?

 (1,44 MPa)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já