7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Koule obsahující 6 l vzduchu o tlaku tlaku 1 000 hPa byla spojena se vzduchoprázdnou nádobou objemu 4 l. Určete výsledný tlak.

 (600 hPa)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já