11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kratší rameno Mariotteovy trubice má délku 25 cm. Do které výše je naplněno rtutí, má-li rtuťový sloupec v delším rameni výšku 30 cm a jeho barometrický tlak je 101,3 kPa?

 (6 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já