18. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolik zdvihu je nutno vykonat pístovou vývěvou o objemu 80 cm3, abychom v nádobě o objemu 3 dm3 snížili tlak z 105 Pa na tlak 103 Pa při izotermickém ději?

 (175)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já