20. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Z kyslíkové láhve o objemu 40 l a počátečním tlaku 8,2 MPa byl odebírán plyn o téže teplotě při tlaku 0,1 MPa. Tlak v láhvi klesl na 7 MPa. Určete objem odebraného plynu při dané teplotě a tlaku 0,1 MPa.

 (0,48 m3)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já