22. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete hmotnost stlačeného vzduchu v nádrži kompresoru o objemu 800 dm3, v němž má vzduch při teplotě 23 °C tlak 0,4 MPa. Hustota vzduchu za normálního tlaku je při téže teplotě 1,193 kg/m3.

 (3,76 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já