2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak velký objem bude mít 30 l vzduchu, jestliže při stejné teplotě zvýšíme jeho tlak z 960 hPa na 1 000 hPa. Jak velký by byl objem za normálního tlaku?

 (28,8 l; 28,4 l)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já