6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Hustota vzduchu za normálních podmínek je 1,29 kg/m3. Určete hustotu vzduchu při teplotě 30 °C a normálním tlaku. 

 (1,16 kg/m3)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já