1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Teplota kyslíku dané hmotnosti se zvětšuje za stálého tlaku z počáteční teploty -20 °C. Při které teplotě má kyslík 1,5 krát větší objem než při teplotě počáteční?

 (107°C)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já