2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vzduch má objem 0,273 m3za normálního tlaku a při teplotě 0 °C. Jaká práce se vykoná, jestliže teplota vzduchu vzroste na 100 °C při stálém tlaku?

 (1,01.104J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já